PROJEKTGRUPPEN

Vi arrangerar SJÖLOG 2023


Vi är sjökaptener, sjöingenjörer och logistikstudenter från Chalmers Tekniska Högskola.

Intresserad av att medverka inför SJÖLOG 2024?