OM SJÖLOG


Chalmers Studentkårs Sjösektions SJÖLOG är ett återkommande event som anordnas av studenter på Chalmers Sjöfartsutbildningar med syfte att sammanföra studenter och näringsliv för ett ömsesidigt nätverkande. Ett event där studenter från både Sjöfartsgymnasier och Högskolor får chansen att skaffa sig insikt i vad som väntar efter studietiden med möjlighet att ställa frågor om karriärval samtidigt som gästande företag får tillfälle att träffa och marknadsföra sig inför potentiella framtida medarbetare, kunder eller leverantörer. SJÖLOG har vuxit för varje år och erbjuder en unik chans att knyta nya kontakter.


Den första dagen, SJÖLOG Forum, är en eftermiddag med seminarium, debatt, mingel och inblickar i vad som kommer att hända i Sjöfarts- och logistikbranscherna i framtiden.


Den andra dagen, SJÖLOG Mässa, ären starkt etablerad arbetsmarknadsmässa och nätverkshubb där studenter och olika aktörer inom näringen under dagen får mötas och nätverka. Under kvällen bjuds det på en exklusiv bankett där det serverasmöjligheter att mingla under mer avslappnade former.

HJÄLP OSS ATT VÄXA, BLI SPONSOR