Vill du komma i kontakt med SJÖLOG, kontakta projektansvariga.

Anders Larsson

Anders Larsson

Projektledare 2019

Anders går sista på Sjöingenjörsprogrammet.

Louise Ek

Louise Ek

Projektledare 2019

Louise går tredje året på Sjöingenjörsprogrammet.

SJÖLOG arrangeras på Lindholmen Science Park