Här finner ni information om Forumdagens talare


Talare 1

 

Erik Froste

Ämne: Kan vägfärjorna leda utvecklingen mot klimatneutral sjöfart?

Erik är rederichef hos Färjerederiet Trafikverket. Han är i grunden Sjökapten och Transportingenjör och började sin karriär till sjöss. De senaste 25 åren har han arbetat på landbacken i ledande befattningar i speditions-, rederi-, och hamnföretag.

Sedan han kom till Färjerederiet, för två år sedan, har de tagit fram en plan för hur de ska nå klimatneutralitet fram till 2045 för sina 70 fartyg. Färjerederiet kallar denna plan Vision45. Presentationen är döpt till ”Vision 45: med vägfärjan som vägen mot klimatneutralitet”. Detta sammanfattar det som Färjerederiet har tagit på sig att genomföra. Att själva bli klimatneutrala, men också uppmuntra, hjälpa, knuffa hela det inrikes sjöfartsklustret att göra det samma. Erik menar att den stora statliga aktören måste gå före; mindre rederier har inte råd att göra misstagen. Erik kommer berätta om hur man ska lyckas.


Talare 2

 

Matilda Jarbin

Ämne: Cirkulär ekonomi och Lönsamt hållbarhetsarbete

Matilda är hållbarhetschef, styrelseledamot, entreprenör och en av Sveriges topp 33 hållbarhetstalanger! Hon är bland annat med och driver bolaget Godsinlösen Nordic (GIAB) vars affärsidé bygger på cirkulär ekonomi. Matildas vision är att föra samhällsutvecklingen mot en cirkulär ekonomi för att bibehålla en ekonomiskt tillväxt inom planetens gränser har bidragit starkt till den affärsstrategi som ligger till grund för flera företagets framgångar och interna hållbarhetsarbeten.

Vill du läsa mer om Matilda? Klicka här


Talare 3

 

Cecilia Andersson

Ämne: Towards sustainable shipping – examples from Stena Line

Stena Lines målsättning är att bli ledande inom hållbar sjöfart. Cecilia Andersson arbetar som Environmental Manager på Hållbarhetsavdelningen och är drivande i det arbetet.

Cecilia började som Environmental Controller på Stena Line 2010 och arbetade då mestadels med miljö- och tillståndsfrågor rörande Stena Lines svenska hamnar och skandinaviska fartyg. I arbete ingick att stötta fartygen och hamnarna med miljömål, uppföljning och att genomföra olika projekt. Allt från förbättringsarbete kring avfall och kemikalier till minskat buller och utsläpp till luft och vatten. På koncernnivå skötte Cecilia hållbarhetsrapporteringen till Stena AB och införde e-learningen SAVE för att lära kollegorna spara energi och resurser.

Under 2016 bestämde sig Stena Lines ledning för att sätta hållbarhet högt på agendan och i samband med det bildades en helt ny hållbarhetsfunktion med syfte att driva på hållbarhetsarbetet i alla Stena Lines hamnar, fartyg och kontor. Med detta så klev Cecilia in i rollen som Environmental Manager och hennes jobb blev mer omfattande än tidigare. Idag rör Cecilias arbete alla 10 länder som Stena Line är representerade i och där både miljöfrågor, etik och sociala frågor ingår i hållbarhetsarbetet.